solucions especialitzades

Solucions Trenchip optimitzades en cost i prestacions per a aplicacions específiques.

TrenchBasic

Sistema de localització i mapeig dactius subterranis

TrenchBasic permet la localització i mapeig de punts en actius subterranis, a una profunditat de fins a 1 metre, emprant sensors passius RFID i un equip lector específic.

A diferència d’altres solucions presents al mercat, TrenchBasic incorpora una aplicació que registra la localització precisa de cada sensor, permet agrupar els sensors en projectes i facilita la transferència de les dades d’ubicació per digitalitzar-les sobre plànol GIS i visualitzar-les en mapa digital .

Es tracta d’una solució de fàcil implementació, la simplicitat de la qual proporciona una ràpida adopció i incorporació als processos de treball, indicada per a aplicacions on només es necessiten les prestacions de localització i mapeig de Trenchip.

Trenchip Wall

Les claus de TrenchBasic

sensor

Localitza la instal·lació de forma exacta i precisa

información en la nube

L'app emmagatzema les ubicacions i permet crear projectes

Visualización de los sensores en el mapa

Permet transferir la informació de les ubicacions per visualitzar-les al mapa

Galileos atop Ariane 5. Copyright: ESA-Pierre Carril, 2017.

Trenchip Wall

Solució per a la localització i gestió del manteniment d’arquetes amb imatges 3D i realitat augmentada

Trenchip Wall és una solució específica per a la gestió del manteniment d’arquetes, que ofereix totes les funcionalitats de Trenchip i incorpora funcions d’imatge avançades.

Aquesta solució utilitza sensors dissenyats específicament per al seu ús en arquetes. D’entre les prestacions de la seva aplicació, són especialment rellevants per a aquest camp d’aplicació la funció d’imatges en 3D i l’eina de realitat augmentada, que permet afegir elements virtuals a les imatges reals a les inspeccions sobre el terreny.

A aquestes funcions s’hi afegeixen les de gestió documental pròpies de Trenchip, que permeten emmagatzemar fotografies i vídeos de les arquetes marcades, arxivar la informació tècnica i mantenir un registre històric de les actuacions realitzades a cada punt. Aquestes prestacions, juntament amb les funcions d’imatge, fan de Trenchip Wall una eina totalment innovadora per al registre i gestió integral del manteniment d’arquetes.

Les claus de Trenchip Wall

sensor

Localització precisa d'arquetes amb sensors de llarga durada

sensor

Visualització de sensors i traçats al mapa

sensor

Registre i accés a la informació mitjançant app

Generació i registre d'imatges en 3D

icono realidad aumentada

Eina de realitat augmentada

Contacti amb nosaltres

Per a més informació o una demostració de sistema Trenchip, no dubti en contactar amb nosaltres mitjançant el formulari adjunt.